Omböckerna

Förstaboken

Tanken var att det skulle bli en bok om ledarskap. Det blev det, men på ett annat sätt. Läs, skratta och reflektera, eller bara läs och må bra med Hundkusinerna.

Boken har nio kapitel som kan läsas var för sig. Boken har ett hygglo-budskap. Hur olika vi än är och oavsett varifrån vi kommer i världen kan vi alltid vara ”hygglos”. Det är hundarnas sätt att tala om att vi är riktiga kompisar och vi tycker om varandra för de hundar vi är.

Köp första boken

Andraboken

Världen känns lite rörig just nu. Det kanske vore bättre att barn och hundar fick styra världen ett år, så att vi kom på rätt riktning igen. Hygglo-budskapet går igen även i andra boken. Boken ligger förhoppningsvis i tiden och Semlan och Stella funderar från sina olika perspektiv. När de talar med varandra så är det en blandning mellan hjärta och hjärna. Boken visar på hundarnas olikheter och tack vare det kan komplettera varandra på ett fint sätt.

Köp andra boken

Att varahygglo